1/28

Bangkok Unversity

Sky View @BU

           สกายวิว ม.กรุงเทพ ประกอบด้วยอาคารต่างๆรวม 5 อาคาร โดยมีห้องหลายหลายรูปแบบให้เลือกสรร นอกจากนี้เรายังมีบริการส่วนกลาง อาทิเช่น สระว่ายน้ำ และฟิตเนส ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการอีกด้วย สกายวิว ม.กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ในซอยรังสิจภิรมย์ เข้ามาในซอยประมาณ 800 เมตร

Standard Room  : 28-34 ตร.ม. 4,800-5,500 บาท
                             ค่าประกัน 13,000 บาท
Deluxe Room      : 52 ตร.ม. 6,500 บาท
                             ค่าประกัน 20,000 บาท
Suite Room         : 78 ตร.ม. 10,000 บาท
                             ค่าประกัน 35,000 บาท

​​ค่าน้ำ               : 4 หน่วยแรก = 150 บาท;

                         หน่วยต่อๆไป หน่วยละ 30 บาท

ค่าไฟฟ้า           : 8 บาทต่อหน่วย

สัญญามีระยะเวลา 1 ปี

​​​Copyright @ 2007 WWW.SKYVIEW-APARTMENT.COM