PROMOTION บอกต่อ

สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ Sky View@BU เพียงคุณแนะนำเพื่อนมาพักที่     Sky View @BU  เลือกรับฟรี Internet 30Mbps.     ฟรีตลอด 1 ปี! มูลค่ารวม 9,600 บาท   หรืิอเลือกรับ ฟรีค่าห้อง 1 เดือน

กติกา

  1. เวลาเพือนมาจองกรุณาแจงเลขที่ห้องผู้แนะนำไว้เลย เพื่อรักษาสิทธิ์

  2. โปรโมชั่นนี้มีผลระหว่างวันที่   10   มิถุนายน   2561   ถึง   30   กรกฎาคม   2561   หรือจนกว่าจะครบ   70   สิทธิ์

  3. หากผู้ได้รับโปรโมชั่นนี้ทำการโอนสิทธิ์การเช่าให้ผู้อื่น    โปรโมชั่นจะสิ้นสุดลงทันที

------------ครบ 50 สิทธิ์แล้ว  10 มิย 2018-----------

Promotion แรงสุดๆ

เมื่อจองห้องพักกับ Sky View   @BU  เลือกรับฟรี Internet 30Mbps.   เล่นเกมส์ ดูหนัง โหลดบิต ไม่อั้น! ไม่มีสะดุด เทียบเท่าเน็ตนอก   ฟรีตลอด 1 ปี! มูลค่ารวม 9,600 บาท

หรืิอเลือกรับ ฟรีค่าห้อง 1 เดือน

​​​Copyright @ 2007 WWW.SKYVIEW-APARTMENT.COM